Ruch jest naturalną potrzebą człowieka i jednym z podstawowych elementów właściwej pracy organizmu 

Dbajmy o tę potrzebę od najmłodszych lat!
Dzieci i młodzież, to grupa, dla której ruch jest czymś absolutnie naturalnym. Dopiero, gdy jesteśmy starsi, zaczynamy budować swój status społeczny, m.in. przesiadając się do, nierzadko markowych, aut. Posiadanie dobrego auta wiąże się z dobrym statusem społecznym, ale idziemy do przodu. Dziś także dobry rower jest oznaką statusu materialnego, nie mówiąc już o tym, że jest również oznaką wysokiej świadomości w zakresie dbałości o własny stan zdrowia i o klimat. Ale wróćmy do uczniów. Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z rowerów i hulajnóg, aby dotrzeć do szkoły czy na uczelnię. Ba! Nawet do przedszkola! ;) 

Obecnie placówki oświatowe oferują zwykłe stojaki rowerowe, a bywa, że nie ma nawet takich. Czy może to zachęcić do przyjeżdżania do szkoły rowerem? To raczej wątpliwe. Ponadto dzieci, które i tak często ponad miarę mają przeciążone plecaki, muszą nosić w nich jeszcze zapięcia, aby zabezpieczyć rowery przed kradzieżą. To zupełnie bez sensu. Widujemy, zarówno rowery, jak i hulajnogi, pozostawione „luzem”, oparte np. o ściany budynku. Ale tu chyba zwyczajnie właściciele tych pojazdów liczą się z możliwością ich utraty i za pewne używają na dojazdy jednośladów słabej jakości, kosztem swojej wygody. Zapewnienie możliwości bezpiecznego zaparkowania rowerów czy hulajnóg w obrębie placówki edukacyjnej, z pewnością zachęci więcej uczniów do korzystania z tego rodzaju aktywności na trasie szkoła-dom. Dzieci i młodzież będą zdrowsi! 
Image

Zachęcaj uczniów swojej szkoły do aktywności fizycznej!

Niech dzieci i młodzież zażywają ruchu jeszcze, zanim przekroczą próg szkoły!
Image
W Polsce mamy bardzo duże problemy z nadwagą i otyłością. Odwróćmy ten złowrogi trend! Stwórzmy dzieciom i młodzieży takie możliwości, aby rozwijały w sobie naturalną potrzebę aktywności fizycznej i dbały o swoje zdrowie!
 
Uczeń, który zażywa ruchu, będzie zdrowszy i radośniejszy. Ruch stymuluje też pracę mózgu, uczniowi aktywnemu fizycznie, łatwiej będzie przyswoić przekazywaną w szkole wiedzę, będzie bardziej kreatywny i twórczy. 

Aby zachęcić uczniów do korzystania z rowerów czy hulajnóg w drodze do szkoły, możesz również zorganizować dedykowane lekcje/ pogadanki na temat korzyści, jakie daje codzienny ruch – korzyści dla zdrowia, dla społeczeństwa, dla planety! Takie dedykowane lekcje mogłyby również, a nawet powinny, uwzględniać kwestie zasad bezpieczeństwa na drodze, konieczności zachowania ostrożności i uważności na innych uczestników ruchu. Jeszcze lepiej, jeśli połączymy to z nauką udzielania pierwszej pomocy. Dziś każdy z nas powinien mieć takie umiejętności. 

Zaoferuj studentom i pracownikom uczelni bezpieczne miejsca do parkowania rowerów!

Studenci chcą dojeżdżać na rowerach! 
Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, wygląda to podobnie. Choć tu potrzeba zapewnienia miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów czy hulajnóg, wydaje się być jeszcze większa. Budynki w obrębie jednej uczelni często są oddalone od siebie nawet o kilkaset metrów, często też różne wydziały znajdują się w dość odległych lokalizacjach, bywa, że w różnych dzielnicach. Akademiki zlokalizowane są najczęściej w odległościach, które spokojnie można pokonać na rowerze lub hulajnodze. Tu wręcz niezbędne wydaje się zorganizowanie systemu do bezpiecznego parkowania jednośladów. 

Warto również organizować w szkołach czy na uczelniach wyższych koła zainteresowań czy debaty skupione wokół rozwoju mikromobilności. Warto kształtować w młodych ludziach świadomość na temat roli, jaką mikromobilność odgrywa w: dbaniu o klimat i środowisko naturalne, poprawie zdrowia i jakości życia ludzi, odkorkowaniu miast. To przecież młodzi kreują świat! 
Image

Zaoferuj studentom i pracownikom uczelni bezpieczne miejsca do parkowania rowerów!

Studenci chcą dojeżdżać na rowerach! 
Image
Zachęcaj studentów do codziennego korzystania z jednośladów i zaoferuj im bezpieczne stacje do parkowania rowerów i hulajnóg. Stacje te wyposażone są w mocne zamki, otwierane przy użyciu karty zbliżeniowej (np. karty studenckiej), lub aplikacji w telefonie. Ponadto podłączone są do alarmu i monitoringu i oferują możliwość doładowania baterii rowerów, czy hulajnóg elektrycznych. Parkowanie w tych stacjach jest szybkie, proste i wygodne. Innowacyjne parkingi do parkowania jednośladów to rozwiązanie na miarę XXI wieku. Warto po nie sięgnąć, ponieważ wg danych z 2021 roku, niemal połowa rowerzystów w Polsce nie skorzysta z tradycyjnych stojaków rowerowych w obawie przed kradzieżą. A skoro nie skorzysta z tego typu stojaków, to i nie wsiądzie na rower, lecz w samochód czy autobus. W naszej ocenie, brak możliwości bezpiecznego parkowania hamuje rozwój mikromobilności. Potwierdzają to liczne badania i statystyki.

Dla przykładu przedstawiamy fragment ankiety przeprowadzonej w maju 2023 roku wśród studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Z pośród 132 respondentów aż 81 %, czyli 107 osób, zadkelarowało, że stworzenie na terenie kampusu bezpiecznych miejsc do przechowywania rowerów zachęciłoby ich do dojeżdżania rowerem. 

Jakie są możliwości bezpiecznego parkowania rowerów w obrębie Twojej uczelni? 

Oto przykłady! 
Image

Ogólnodostępny

Parking z bezpiecznymi stojakami dla rowerów lub hulajnóg może być ogólnodostępny. Wówczas każdy rowerzysta będzie mógł z niego skorzystać, używając karty zbliżeniowej bądź aplikacji w telefonie. To świetne rozwiązanie zwłaszcza, jesli parking ma być również dostępny dla klientów i kontrahentów, albo gdy specjalnie dla nich wykonasz taki parking.
Image

Indywidualny

Stojaki rowerowe mogą być przypisane do konkretnych pracowników. Wówczas każdy pracownik otrzymuje kartę dostępu do stojaka i tylko on może z niego korzystać. To idealne rozwiązanie, kiedy z parkingu dla rowerów będą korzystać różne firmy lub w przypadku, gdy dostęp do stojaka jest benefitem dla pracownika.
Image

Grupowy

Stojaki będą dostępne dla grupy użytkowników, którzy otrzymali dostęp z systemu. To rozwiązanie jest idealne w przypadku większego parkgingu, gdzie np. 10 miejsc do parkowania zostało zarezerwonych dla jednej firmy. Pracownicy tej firmy będą mogli zaparkować swoje rowery, korzystając wyłącznie z tych 10 stojaków, które należą do ich firmy, ale nie do stojaków przydzielonych innej firmie. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie dla budynków ze wspólnym parkingiem dla wielu firm.

Rowerado

Zaparkuj swój rower bezpiecznie dzięki Rowerado. Rowerado pomaga miastom i instytucjom promować użytkowanie rowerów do codziennej jazdy po mieście - bez ryzyka kradzieży lub uszkodzenia. Przy okazji pracujemy razem nad zmniejszeniem ruchu samochodowego, będziemy potrzebować mniej miejsca na parkowanie samochodów i będziemy bardziej zieloni.

Rowerado
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel.: 512 345 977 info@rowerado.com